امور حقوقی و کیفری

وکالت در امور حقوقی

وکالت در امور حقوقی در این مؤسسه با تکیه بر تجربه و تخصص مشاورین و وکیل پایه یک دادگستری با سابقه و همچنین کار گروهی و نیز با ارائه راهکارهای اصولی و برای احقاق حقوق شما و دست یابی به نتیجه موفقیت آمیز نهایت توان خویش را بکار خواهد بست.
احقاق حق موکلین باید با احاطه کامل بر قوانین و همچنین آیین دادرسی در دادگاه‌ها به نحوی جامع و کامل باشد.وکلای پایه یک دادگستری مؤسسه حقوقی توسعه آتیه راهبر ایرانیان با بیان دقیق و با دسته بندی منطقی و قابل فهم در جلسات دادرسی حاضر شده تا به سهولت و کمترین زمان ممکن بتوانند در دادگاه به نفع موکل خود حضور یابند.
تعریف دعوا : دعوا به معنی ادعای شخصی است که حق او مورد تجاوز یا انکار دیگری واقع شده است. دعوا برای احقاق حق تضییع شده نزد محکمه و قاضی اقامه می گردد.
آیین دادرسی در دعاوی حقوقی، مجموعه اصول و مقرراتی که طریقه رسیدگی محاکم و مراجع رسیدگی کننده به اختلافات و امور قضایی را مشخص می کند. به عنوان مثال:
آیین دادرسی اداری طریقه رسیدگی دادگاه ها و دعاوی ناشی از روابط خصوصی اشخاص را بیان می کند.
آیین دادرسی مدنی  طریقه رسیدگی به اختلافات مابین مردم و دستگاه های دولتی و عمومی را وقتی که این اختلاف ناشی از اعمال حاکمیتی باشد مشخص می کند. (مقررات اراضی و املاک ، دیوان عدالت اداری، امور گمرکی، تخلفات اداری)
آیین دادرسی کار به اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی رسیدگی می‌کند.
امور حسبی اموری که اختلافی بین اشخاص وجود نداشته باشد مانند نصب قیم، نصب امین، صدور گواهی حصر وراثت، مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و …
دعاوی مدنی دعاوی که ناشی از اختلافات حاصل از روابط خصوصی اشخاص با یکدیگر است مانند دعاوی قراردادی، دعاوی راجع به مطالبه وجه، اجرت المسمی، اجرت المثل، خلع ید، فروش مال غیر، الزام به تنظیم سند.
دعاوی بازرگانی منظور دعاوی ناشی از اعمال تجاری بین اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی مطابق قانون تجارت می باشد
نجام تخصصی امور مربوطه به دعاوی ملکی متشکل از الزام به تنظیم سند رسمی، تقسیم و فروش ملک موروثی و مشاعی، سرقفلی و حق کسب وپیشه و تجارت، ابطال سند مالکیت، تخلیه ملک مسکونی، خلع ید، تخلیه مورد اجاره، اجرت المثل ایام تصرف، دعاوی تصرف، ممانعت و مزاحمت از حق، دستور و فروش ملک مشاع، مشکلات ثبتی املاک.
• وصول مطالبات از جمله چک، سفته و اوراق بهادار، اعتبار ورشکسته.

 

وکالت در امور کیفری

اصطلاحاً هر عملی یا ترک عملی که قانوناً برای آن مجازاتی تعیین شده است جرم نامیده می شود.
بسیاری از شکایت ها و دعاوی کیفری حتی با پس گرفتن شکایت و رضایت باز هم بلحاظ جنبه عمومی آن به پایان نمی رسد و ادامه دارد.
با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، وکلای کیفری ما می توانند با تذکرات هوشمندانه و به جا شخص شاکی یا متهم را با حقوق قانونی خود آشنا کنند.
انجام وکالت در امور کیفری توسط موسسه حقوقی توسعه آتیه راهبر ایرانیان آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، صلح میان طرفین، صدور رأی و روش های اعتراض به آرای دادگاه می باشد.
دادرسی کیفری مستند به قانون است و حقوق طرفین دعوی را تضمین می کند. مراجع قضایی هم باید با استقلال و بی طرفی کامل و در کوتاه ترین مهلت ممکن رسیدگی و تصمیم اتخاذ نمایند.
در حقوق جزا اصل بر برائت است و هرگونه اقدامات سالب آزادی ورود به حریم خصوصی اشخاص که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند مجاز نیست.
مطابق تعریف قانون جدید کیفری : بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متهمل ضرر و زیان گردیده؛ حال اگر تعقیب مرتکب را بخواهد به آن شاکی بگویند و همچنین اگر جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی همچنین شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی معنوی و منافع ممکن الحصول را مطالبه کند
وکلای این مؤسسه با احاطه کامل به قوانین جدید کیفری می توانند مسائل آشکار و پنهان قوانین را شناسایی نموده و نسبت به احقاق حق از دست رفته موکل اقدامات لازم را انجام دهند.
انجام وکالت در امور کیفری همچون قتل عمد و غیر عمد، آدم ربایی، تجاوز به عنف، ایراد ضرب و جرح، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، تصرف عدوانی، ارتشاء، اختلاس، سرقت، کلاهبرداری، جعل اسناد، فروش مال غیر، صدور چک بلا محل، قاچاق کالا و ارز، قاچاق عتیقه جات، موادمخدر، مشروبا ت الکلی و